KOMMUNIKASJON

Lett tilgjengelig, tydelig og enkelt

å bruk hvor enn du befinner deg.

Alarm, oppgaver, planlegging,

notater og meldingstjeneste.

INTEGRASJON

Sømløs integrasjon med andre

vanlige systemer som brukes

i moderne sykehus.

EFFEKTIVISERING

Spar tid og ressurser med smarte

funksjoner som gjør ting enkelt for

personellet og effektiviserer pasient-

og arbeidsflyten.

Smart programvare som effektiviserer den daglige kommunikasjonen i helse- og omsorgssektoren.

Med BESTadapt® kan man skreddersy totalløsningen for en mer effektiv virksomhet hva angår både ressurser og kostnader. Programvaren åpner for integrasjon i stort sett alle typer systemer som brukes i helse- og omsorgssektoren. Den inneholder også smarte verktøy for alarmhåndtering, oppgavehåndtering, planleggin, oversikt og statistikk m.m.

BESTadapt®

”@ the point of care”

Bruk mindre tid på dokumentasjon og informasjonsoverføring, og

mer på pasientbehandling. Med programvarens ulike funksjoner kan man planlegge, dele og få informasjon hvor enn man befinner seg. Enkelt, raskt, sikkert og effektivt.

 

Private Client

Et personlig kontrollsenter der personellet får all relevant informasjon samlet på ett interaktivt sted.

All informasjon er knyttet til «brukeren», som kan logge inn på en valgfri enhet og få tilgang til "sin" informasjon. Integriteten og sikkerheten er høy, da ingenting lagres på de enkelte enhetene.

ALARM-

HÅNDTERING

OPPGAVE-

HÅNDTERING

PLANLEGGING

NOTATER

MELDINGS-

HÅNDTERING

KONTAKTER

STATISTIKK

Public Client

Programvaren inneholder fem offentlige visninger med grensesnitt tilpasset for visning på dataskjerm eller storskjermer i offentlige rom.

 

Man kan gi svært god oversikt for helsepersonell

og alarmkoordinatorer.

ALARMVISNING

KRITISKE ALARM

STATUSOVERSIKT

PLANLEGGING

ALARMKOORDINATOR

BESTmate®

Smarttelefon-app med samme funksjoner som i "Private Client". Sparer tid og ressurser da man kan utføre det meste av kommunikasjon direkte på plass hos pasienten.

 

Service Call®

Mulighet til differensierte alarmer via

kobling til Service Call® Client for Bewatec MediPAD® touch-terminaler. Spar ressurser med riktig personell på riktig sted.

 

Virtual Alarm®

Programvaren kan integreres med alarmpaneler der man kan sende

kritiske alarmer og se status på

pågående kritiske alarmer.

Besparelse

Med mer effektiv pasient- og arbeidsflyt sparer man både tid og ressurser.

Besparelser som kan brukes der de

trengs mest. Riktig gjennomført kan

det gi kostnadsbesparelser for hele virksomheten.

Redusert stress

Med gode arbeidsredskaper og smarte funksjoner kan personellet bruke mer tid

på pasientomsorg og mindre på informasjonsoverføring seg i mellom.

Man får mer tid til pasientene og

rekker over mer.

Effektivisering

Med riktig underlag og utnyttelse av

moderne teknologi og programvare kan virksomheten trimmes og effektiviseres. Effektiviseringer som også kommer

 personell og pasienter til nytte.

Statistikk

Fullstendig grunnlag for analyse, oppfølging og

utvikling. Detaljert statistikk

fra enhetsnivå til

systemnivå.

ANTALL ALARMER

NÆRVÆRSTID

ALARMRESPONS

BELASTNING

RESPONSTID

ONLINE/OFFLINE

BESTadapt®

”Utallige muligheter”

BEST TELEPRODUKTER AS

BEST utvikler og markedsfører produkter for kommunikasjon innen helse- og omsorgssektoren. Selskapet, som ble grunnlagt i 1979, er i dag markedsledende i Skandinavia innen området tilkallingssystemer og overfallsalarmer for helsesektoren. BEST Center i Göteborg er selskapets hovedkontor, der all design og produktutvikling skjer. Selskapet er representert av datterselskaper eller forhandlere i Europa, USA og Asien.

 

I dag er BEST en helhetsleverandør innen kommunikasjon, integrasjon og effektivisering for helse- og omsorgssektoren. Med helhetskonsept og innovativ teknologi innen både maskinvare, programvare og mobilapper for blant annet alarmhåndtering, oppgavehåndtering, kritiske alarmer, planlegging og statistikk, skaper vi utallige muligheter for både sykehus og eldreboliger.

 

BEST setter alltid menneskene i fokus og har et tett samarbeid med ulike brukergrupper i utviklingen av nye løsninger. Vi streber alltid etter å utvikle, forenkle og forbedre det daglige arbeidet innen helse- og omsorgssektoren.

 

 

Copyright © 2018 BEST TELEPRODUKTER AS

BEST TELEPRODUKTER AS

 

LARVIK

Elveveien 52

Postboks 2147, Stubberød

3255 Larvik

+47 331 352 90

 

HØVIK

Sandviksveien 26

1363 Høvik

+47 675 161 80

 

TRONDHEIM

Brøsetveien 168

7048 Trondheim

+47 739 843 00

Kommunikasjon        Tilkalling        Overfall       Kritiske alarmer        Programvare        Mobile arbeidsredskaper        Service Call®          Infotainment