ALARM I

KLARTEKST

VALGFRIE ALARMTYPER

OG PRIORITETER

SMART

PROGRAMVARE

SERVICE

CALL®

MOBILE

ARBEIDSREDSKAPER

Intelligent tilkallings- og kommunikasjonssystem for helsesektoren.

BEST IQ® er et intelligent tilkallingssystem med produkter og funksjoner for alle formål. Med sin driftssikkerhet, fleksibilitet, tydelighet og smarte programvare er BEST IQ® i dag det markedsledende systemet for helse- og omsorgssektoren.

BEST IQ®

KVALITET OG

LEVETID

INFOTAINMENT

VED SENGEKANTEN

SØMLØS INTEGRASJON

TOTALOVERVÅKET SYSTEM

STATISTIKK

OG LOGG

Tydelighet med brukeren i fokus.

ALARMTYPE OG PRIORITET

DETALJERT ALARMINFO

KLARTEKST

2 TEKSTFARGER

10" INFO-DISPLAYER

FLERE ALARMER SAMTIDIG

INNSTILLBART LYDNIVÅ

TID OG DATO

20 + 20

tegn

De lyssterke displayene i systemet kan vise 2 linjer med 10 tegn hver samtidig. Røde tegn for alarm og tilkalling. Grønne tegn for nærvær. Ved flere alarmer samtidig ruller alarmene i displayet.

Alarm som

følger med

Ved å angi nærvær i et pleierom kan man ta med seg en pågående relevant alarm, som da vises i det aktuelle pleierommets romenhet. Ekstra nyttig for personell som ikke kan bruke bærbare enheter.

Service

 Call®

Man kan koble pasientterminaler til systemet, med mulighet for differensierte alarmer. Touch-skjermer for underholdning, informasjon og kommunikasjon rett ved sengekanten.

 

Mobilt arbeidsredskap

All alarminformasjon direkte på smarttelefonen.

TYDELIG OVERSIKT

SMARTE FUNKSJONER

RASKT OG ENKELT

Smarte funksjoner

MELDINGSHÅNDTERING

PLANLEGGING

OPPGAVEHÅNDTERING

ALARMHÅNDTERING

NOTATER

KONTAKTER

Smart programvare

BESTadapt® er vår kommunikasjonskjerne som åpner for integrasjon med stort sett alle typer systemer som brukes innen helse- og omsorgssektoren. Den inneholder også smarte verktøy for planlegging, oversikt og statistikk samt et personlig kontrollsenter der man får all relevant informasjon samlet på ett interaktivt sted.

 

ALARMHÅNDTERING

OPPGAVEHÅNDTERING

PLANLEGGING

MELDINGSHÅNDTERING

NOTATER

KONTROLLSENTER

STATISTIKK

KRITISK ALARMHÅNDTERING

MOBIL ALARMHÅNDTERING

DIFFERENSIERTE ALARMER

ALARMVISNING

STATUSOVERSIKT

INTEGRASJON

SYSTEMOVERSIKT

Statistikk

Fullstendig grunnlag for analyse,

oppfølging og utvikling.

 

Detaljert statistikk fra enhetsnivå

til systemnivå.

Integrasjon

Sømløs integrasjon med andre

vanlige systemer som brukes

i moderne sykehus.

Infotainment

Touch-skjermer for delaktige pasienter

og ressursbesparelser. Underholdning, informasjon og kommunikasjon rett

ved sengekanten.

 

LES MER

BEST TELEPRODUKTER AS

BEST utvikler og markedsfører produkter for kommunikasjon innen helse- og omsorgssektoren. Selskapet, som ble grunnlagt i 1979, er i dag markedsledende i Skandinavia innen området tilkallingssystemer og overfallsalarmer for helsesektoren. BEST Center i Göteborg er selskapets hovedkontor, der all design og produktutvikling skjer. Selskapet er representert av datterselskaper eller forhandlere i Europa, USA og Asien.

 

I dag er BEST en helhetsleverandør innen kommunikasjon, integrasjon og effektivisering for helse- og omsorgssektoren. Med helhetskonsept og innovativ teknologi innen både maskinvare, programvare og mobilapper for blant annet alarmhåndtering, oppgavehåndtering, kritiske alarmer, planlegging og statistikk, skaper vi utallige muligheter for både sykehus og eldreboliger.

 

BEST setter alltid menneskene i fokus og har et tett samarbeid med ulike brukergrupper i utviklingen av nye løsninger. Vi streber alltid etter å utvikle, forenkle og forbedre det daglige arbeidet innen helse- og omsorgssektoren.

 

 

Copyright © 2018 BEST TELEPRODUKTER AS

BEST TELEPRODUKTER AS

 

LARVIK

Elveveien 52

Postboks 2147, Stubberød

3255 Larvik

+47 331 352 90

 

HØVIK

Sandviksveien 26

1363 Høvik

+47 675 161 80

 

TRONDHEIM

Brøsetveien 168

7048 Trondheim

+47 739 843 00

Kommunikasjon        Tilkalling        Overfall       Kritiske alarmer        Programvare        Mobile arbeidsredskaper        Service Call®          Infotainment